Agriculture and Forestry Ontology

Last uploaded: December 27, 2018
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
ID

http://www.yso.fi/onto/afo/

Preferred Name

afo

Type

http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme

description

AFO soveltuu erityisesti luonnonvara- ja ympäristöalojen (mm. maatalous, metsäala, elintarvikeala, ympäristöala , riistanhoito, kalatalous ja biologia) aineistojen kuvailuun. AFO perustuu Agriforest-asiasanastoon, jota ylläpiti Helsingin yliopistoon kuuluva Viikin kampuskirjasto vuoteen 2014 saakka. Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät AFO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska AFO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten AFO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Sen sijaan termien lukumäärätieto koskee vain AFOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä. AFO-ontologia on alunperin kehitetty Aalto- ja Helsingin yliopiston johtamassa FinnONTO (2003-2012) -hankkeessa.

contributor

Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)

Semantic Computing Research Group (SeCo)

Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)

publisher

Nationalbiblioteket i Finland

National Library of Finland

Kansalliskirjasto

title

AFO - Luonnonvara- ja ympäristöontologia

AFO - Naturresurs- och miljöontologi

AFO - Natural resource and environment ontology

license

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

subject

http://www.yso.fi/onto/yso/p4515

http://www.yso.fi/onto/yso/p6033

language

http://lexvo.org/id/iso639-3/eng

http://lexvo.org/id/iso639-3/fin

creator

Helsinki University Library

Suomen ympäristökeskus

Nationalbiblioteket i Finland

The Finnish Terminology Centre TSK

Sanastokeskus TSK

National Library of Finland

Luonnonvarakeskus (Luke)

Terminologicentralen TSK

Helsingin yliopiston kirjasto

Naturresursinstitutet (Luke)

Finnish Environment Institute

Natural Resources Institute Finland (Luke)

Finlands miljöcentral

Helsingfors universitetsbibliotek

Kansalliskirjasto

relation

http://www.yso.fi/onto/yso/

homepage

https://www.kiwi.fi/display/AFO/

hasTopConcept

http://www.yso.fi/onto/yso/p25277

http://www.yso.fi/onto/yso/p4205

http://www.yso.fi/onto/afo/p3758

modified

2018-12-27T12:08:18+00:00

label

afo

Loading
Loading
Loading